Geluid opmeten met sonometer

Instelling sonometer
  • Stel de sonometer in op Fast (F), dit zorgt ervoor dat alle schommelingen geregistreerd worden. Een Slow (S) meting kan bij een stabiel geluid.
  • Stel de sonometer in op dB(A), dit geeft de beste indicatie van het risico op gehoorbeschadiging. dB(C) meet de piekgeluiden op.
  • Je krijgt ook de optie om een verschillende range te kiezen. Pas deze range aan (omhoog) als je merkt dat het toestel rond het maximum van de range blijft schommelen. Blijft de afgelezen waarde dezelfde op de nieuwe instelling, dan was dit de juiste waarde. Indien de waarde omhoog gaat, was het toestel gelimiteerd.
  • Eventueel kan je ook instellen dat enkel de maximale waarde af te lezen is.
Meetprocedure zelf Meet altijd op minimum 1 meter van de geluidsbron, anders heb je teveel reflectie. Zorg ervoor dat je uit de buurt van andere reflecterende vlakken blijft zoals een bank, de muur, je eigen lichaam,… Zorg ervoor dat de leerlingen niet te ver van de meetplaats verwijderd zijn, bij hen kan het geluidsniveau anders al veel afgenomen zijn. Laat bij grote groepen de leerlingen in kleine groepjes tot bij de sonometer komen. Wees kritisch t.o.v. de bekomen waarden.