Wil je nog meer weten over stilte en geluid, gehoor en gehoorschade? Snuister dan rond bij infotainment! Hier kan je allerhande links naar websites, filmpjes en geluidsfragmenten terugvinden.

Infotainment

 • Napo Cartoon

  Lawaai op het werkt treft duizenden arbeiders. De film is bedoeld om de belangrijkste oorzaken van gehoorverlies in beeld te brengen en om de noodzaak te benadrukken van geluidsbeheersing, preventie en gehoorbeschermingsmiddelen. Vooral gericht naar wie in opleiding is.
 • Muziekfragment normaalhorend naar slechthorend

  Bij het beluisteren van dit muziekfragment hoor je plots hoe het is om slechthorend te zijn.
 • Je zal het maar hebben...

  Bekijk hier de reportage op BNN over het overgevoelig zijn aan lawaai... Hyperacousis
 • Hoeveel geluid maakt een stofzuiger?

  Geluid meten we in decibel, maar hoeveel decibel produceert een stofzuiger, straaljager, de muziek op een fuif of het ritselen van bladeren,...?
 • Hoe word je het snelst doof?

  Tips om sneller slechthorend of doof te worden? Je vindt ze terug op deze website. Opgelet, de tips vooral niet opvolgen!
 • Hoe klinkt gehoorverlies?

  Hoe klinkt gehoorverlies eigenlijk? Kom het te weten via deze site van Phonak met geluidssimulaties van gehoorverlies.
 • Geluid als trilling

  De beweging van de luchtpartikels ten gevolge van geluid wordt op deze website geïllustreerd.
 • Gehoorbeschadiging in het praktijklokaal

  Thomas Piessens liep op veertienjarige leeftijd tinnitus op tijdens het werken met een slijpschijf in de praktijkles. Hij deed zijn verhaal in zijn boek 'Radio Plug In' en hoopt zo andere jongeren te waarschuwen voor schade door lawaai.
 • De grote gehoortest uit 'Ook getest op mensen'

  Vier procent van de jongeren heeft een écht slecht gehoor. En dat heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met een blootstelling aan te luide muziek. Oorspecialist dr. Forton geeft tips om het gehoor te beschermen.
 • Brochure geluidsnormen muziek

  Deze 'Brochure geluidsnormen' voor organisatoren is een beknoptere samenvatting van de 'Regeling voor geluidsnormen muziekactiviteiten' van kracht sinds 01/01/2013. De brochure gaat kort in op de drie categorieën en geeft weer welke toelating of vergunning nodig is bij het organiseren van muziekactiviteiten. Vervolgens wordt er meer uitleg gegeven over hoe de geluidsniveaus gemeten dienen te worden (bv. Wat betekent LAeq,15'?). Tot slot worden de controle en sancties toegelicht en wordt er verwezen naar nuttige links en adressen.

Pagina's