Afstand tot de geluidsbron

Het geluidsniveau neemt af als je verder van de geluidsbron bent. Samen met gehoorbescherming is dit een manier om je oren te beschermen. Per verdubbeling van de afstand daalt het geluidsniveau met 6 dBSPL. Dat lijkt niet veel, maar een daling van 3 dB komt overeen met een halvering van de geluidsenergie en dus met een geluid dat maar half zo hard meer is voor je oren.     Extra informatie: Het geluidsveld in een gesloten ruimte is een zeer complexe situatie die aan de hand van onderstaande figuur uitgelegd kan worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het vrije veld en het galmveld, enerzijds en het nabijheidsveld en het verre veld anderzijds. In het vrije veld treden er zo goed als geen echo’s op. Het geluid bereikt de luisteraar rechtstreeks. Een ruimte zonder echo noemt men de anechoïsche kamer.In het galmveld overheersen de weerkaatsingen of echo’s van het geluid. Hierdoor is het geluidsniveau over de gehele ruimte identiek. In realiteit bestaan zo’n ‘galmkamers’ enkel in zeer technische settings en dienen ze voornamelijk voor onderzoek.In het nabijheidsveld is de grootte van de bron belangrijk voor de sterkte van het geluidsniveau.