Frequentie of toonhoogte

Een frequentie of toonhoogte zegt hoe hoog of hoe laag een geluid klinkt. Het wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). Lage toonhoogtes hoor je als een bromtoon, hoge toonhoogtes als scherpe geluiden. Het menselijk oor kan geluiden waarnemen tussen 20 en 20.000 Hz. Als je ouder wordt, hoor je minder goed in de hoge tonen. Volwassenen horen meestal maar geluiden tussen 20 tot 15.000 Hz. De menselijke spraak (klinkers en medeklinkers) bevindt zich tussen 250 en 5000 Hz. Bij gehoorverlies door lawaai worden niet alle tonen nog even goed gehoord. Een audiogram kan dit laten zien. De hoge tonen zijn schadelijker voor het gehoor. De figuur toont aan wanneer tijdelijke schade aan de haarcellen kan optreden. Vanaf een geluidsniveau van 80 dB SPL is er kans op schade bij de lage tonen (blauwe lijnen). Bij de hoge tonen (rode lijnen) is er al vanaf 75 dB SPL kans op schade.   500 Hz              82 dB SPL1 kHz                82 dB SPL2 kHz                78 dB SPL4 kHz                74 dB SPL8 kHz                82 dB SPL