Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Muziekactiviteiten mogen niet te luid zijn om gehoorschade en overlast in de buurt te voorkomen. Wie een muziekactiviteit organiseert, moet daarom kiezen uit drie categorieën van geluidsnormen. Hoe luider je de muziek wil, hoe hoger de categorie en hoe meer maatregelen je moet nemen om gehoorschade en overlast in de buurt te voorkomen. Categorieën: A: Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau van 85 dBA over 15’ gemeten:
  • richt zich op cafés, fitnesscentra, sportmanifestaties.
  • er hoeven geen metingen uitgevoerd te worden.
  B: Muziekactiviteiten luider dan 85 dBA, met een maximaal geluidsniveau van 95 dBA over 15’ gemeten:
  • richt zich op fuiven.
  • meten van het geluidsvolume gedurende de hele activiteit.
  • het gemeten volume is verplicht zichtbaar voor de persoon die het volume bedient.
  C: Muziekactiviteiten luider dan 95 dBA, met een maximaal geluidsniveau van 100 dBA over 60’ gemeten:
  • richt zich op festivals.
  • gratis oordopjes ter beschikking aan het publiek.
  • de organisatie meet, registreert en bewaart het geluidsniveau gedurende de hele activiteit.
  • het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient.
    Er bestaan nog heel wat uitzonderingen op deze categorieën. De details kan je nalezen op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid. http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek